Communicatie Wmo-vervoer en hubtaxi na invoering avondklok

Communicatie Wmo-vervoer en hubtaxi na invoering avondklok

Met de invoering van de avondklok per 23 januari 2021 zijn we genoodzaakt om extra maatregelen te treffen voor de huidige dienstverlening. Hieronder de maatregelen vanaf 23 januari:

Maatregelen voor reizigers in het Wmo-vervoer en de hubtaxi

    • Wanneer iemand klachten heeft die mogelijk wijzen op een besmetting met het Coronavirus, dan kan er geen gebruik worden gemaakt van het Wmo-vervoer. De chauffeur kan de reiziger bij zichtbare klachten weigeren.
  • Maak alleen gebruik van het Wmo-vervoer als het echt nodig is en u geen ander vervoer heeft.
  • Reis bij voorkeur buiten de spitstijden, deze zijn van 7.00 uur tot 9.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur.
  • Het is verplicht om een mondkapje te dragen.
  • De vervoerstijden van de Wmo-taxi zijn vanaf 23 januari van 06.00 uur tot 21.00 uur.
  • Betaling kan alleen via automatische incasso/machtiging/(bij voorkeur gepaste) contante betaling en indien aanwezig (contactloze) pinbetaling.
  • Boek uw reis bij voorkeur 24 uur van tevoren.

Uitzonderingen op de vervoerstijden
Gedurende de avondklok is het zonder geldige reden voor niemand toegestaan om het huis te verlaten. Het Wmo en hubtaxi vervoer blijft evenals het openbaar vervoer een cruciale functie vervullen. In navolging van het OV blijft het Wmo-vervoer en de hubtaxi tijdens de avonduren tot 01.00 uur rijden voor reizigers die een noodzakelijke reis moeten maken. De verantwoordelijkheid om te bepalen wanneer een reis essentieel is, blijft net als nu bij de reiziger liggen. Reiziger is verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de “Eigen Verklaring Avondklok” of “Werkgeversverklaring”.

Is er sprake van een noodzakelijke reis in verband met werk dan dient de reiziger in het bezit te zijn van een ondertekende werkgeversverklaring.

Mantelzorg
De avondklok heeft ook gevolgen voor mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen met de verklaring noodzakelijke mantelzorg over straat voor niet verplaatsbare en noodzakelijke mantelzorg. Deze verklaring is opgesteld in afstemming met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. MantelzorgNL biedt de mogelijkheid aan mantelzorgers om de verklaring te downloaden en in te vullen.

Medische zorg
Medische noodzaak is door reiziger aantoonbaar bijvoorbeeld afspraak ziekenhuis/arts. Hiervoor is geen schriftelijke verklaring noodzakelijk.

Bij vragen of onduidelijkheden graag contact opnemen met de vervoerder.

Meer nieuws

Sport- en gezondheidsakkoord Borger-Odoorn

In de dorpen van de gemeente Borger-Odoorn gebeurt veel op het gebied van bewegen, sport, buiten spelen en een gezonde leefstijl. Dat is goed en willen we graag zo houden.…

Betalingsachterstand? Het Samen Doen Team helpt

Sinds 1 januari zijn gemeenten verplicht om inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen als zij een betalingsachterstand hebben bij hun woningcorporatie, energiemaatschappij, zorgverzekeraar of waterbedrijf. In Borger-Odoorn…
Menu