Informatie opstart Leerlingenvervoer, nieuwe protocollen en consequenties voor het vervoer

Informatie opstart Leerlingenvervoer, nieuwe protocollen en consequenties voor het vervoer

Opstart Leerlingenvervoer maandag 8 februari 2021

Vanaf 8 februari 2021 gaan de basisscholen weer fysiek open. Het  Leerlingenvervoer zal weer worden opgestart zoals het is geëindigd voor het sluiten van de basisscholen. Dit betekent dat het vervoer weer wordt opgestart volgens de routes van week 50 in 2020 (onder voorbehoud van wijzigingen welke gecommuniceerd zullen worden aan betrokkenen).  Als een basisschoolleerling niet meegaat in het LLV dient de ouder dit te melden bij de vervoerder.

Nieuwe protocollen zorg- en taxivervoer vanaf 8 februari 2021

Vanaf 8 februari zijn er nieuwe protocollen en regels van kracht voor het Wmo- en Leerlingenvervoer. Deze protocollen zijn tot stand gekomen door overleg tussen het Koninklijk Nederlands Vervoer en het RIVM. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Wijzigingen Leerlingenvervoer

 • Het dragen van niet-medische mondkapjes door leerlingen van en naar het voortgezet (speciaal) onderwijs is verplicht.
 • Leerlingen van 13 jaar en ouder die nog naar het basisonderwijs gaan zo ver als mogelijk van de chauffeur zitten.
 • Overige kinderen/jongeren die worden vervoerd hoeven geen mondkapje te dragen.
 • Laat kinderen/jongeren zoveel mogelijk zelf in- en uitstappen en de gordel om doen, daar waar nodig kan de chauffeur wel ondersteunen.
 • De chauffeur past handhygiëne toe als deze een kind/jongere heeft geholpen bij in/uitstappen of de rolstoel vastzetten.
 • Verder is opgenomen/aangescherpt dat de contactpunten extra worden schoongemaakt.

Wijzigingen Wmo-vervoer

 • Het dragen van een chirurgisch mondkapje (type II of type IIR) is verplicht.
 • Er geldt een maximering van de bezetting in het voertuig: er mag per bank of rij stoelen slechts één zitplaats bezet zijn, waarbij reizigers niet recht achter elkaar of recht achter de chauffeur plaats nemen.
 • Een reiziger in een rolstoel wordt gezien als één zitplaats. Als een begeleider mee moet reizen draagt deze ook een chirurgisch mondkapje. Als een reiziger geen mondkapje kan dragen dan moet de afstand tot anderen extra in acht genomen worden.
 • Daar waar er sprake is van een woongroep/één huishouden geldt voorgaande niet. Wel geldt dan het dragen van een niet-medisch mondkapje.
 • Als reizigers geen mondkapje kunnen dragen moet de afstand tot de chauffeur extra in acht genomen worden.
 • Verder is opgenomen dat reizigers zoveel mogelijk zelf in- en uitstappen en de gordel om doen, maar dat de chauffeur wel kan ondersteunen als nodig is. Ook is om die reden opgenomen dat de chauffeur handhygiëne moet toepassen als deze een reiziger heeft geholpen.
 • Reizigers die deel uitmaken van de risicogroep dienen medische mondkapjes te dragen tijdens het vervoer (chirurgisch type I, II of IIR). De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het juiste mondkapje. De vervoerder geeft dit aan bij het reserveren van de rit maar de chauffeur kan hier niet op handhaven. Medische mondkapjes kunnen veelal via internet worden besteld, u kunt ook bij uw apotheek of drogist informeren. Wij begrijpen dat het voor u lastig kan zijn om op deze manier mondkapjes te kopen maar vragen hiervoor toch uw begrip. Met deze mondkapjes proberen wij uw veiligheid tijdens het vervoer te vergoten.
 • In een normale personenauto kan de reiziger alleen rechts achterin reizen (een indicatie voorin zitten is op dit moment niet mogelijk. Is dit niet mogelijk? Dan is het alternatief om vervoerd te worden met een rolstoelbus. Bijvoorbeeld wanneer u de opstap niet kan maken.
 • In een bus kunnen maximaal 4 personen mee. In sommige situaties kunnen dit ook 2 of 3 personen zijn.

Overige maatregelen voor reizigers in de Wmo-taxi 

 • Wanneer iemand klachten heeft die mogelijk wijzen op een besmetting met het Coronavirus, dan kan er geen gebruik worden gemaakt van het Wmo-vervoer. De chauffeur kan de reiziger bij zichtbare klachten of het niet gebruiken van een mondkapje weigeren.
 • Maak alleen gebruik van het WMO-vervoer als het echt nodig is en u geen ander vervoer heeft. De taxi kunt u niet gebruiken voor vervoer naar een Corona teststraat.
 • Reis bij voorkeur buiten de spitstijden, deze zijn van 7.00 uur tot 9.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur.
 • Het is verplicht om een medisch mondkapje te dragen. Bij twijfel over het juiste (gebruik van) mondkapje zal de vervoerder dat melden bij uw gemeente. Eventuele medische vrijstellingen lopen ook via uw gemeente.
 • De vervoerstijden van de Wmo-taxi zijn vanaf 23 januari van 06.00 uur tot 21.00 uur.
 • Betaling kan alleen via automatische incasso/machtiging (bij voorkeur gepaste) contante betaling en indien aanwezig (contactloze) pinbetaling.
 • Boek uw reis bij voorkeur 24 uur van tevoren.
 • Bij vragen of onduidelijkheden verzoeken wij u contact opnemen met de vervoerder.

Meer nieuws

Sport- en gezondheidsakkoord Borger-Odoorn

In de dorpen van de gemeente Borger-Odoorn gebeurt veel op het gebied van bewegen, sport, buiten spelen en een gezonde leefstijl. Dat is goed en willen we graag zo houden.…

Betalingsachterstand? Het Samen Doen Team helpt

Sinds 1 januari zijn gemeenten verplicht om inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen als zij een betalingsachterstand hebben bij hun woningcorporatie, energiemaatschappij, zorgverzekeraar of waterbedrijf. In Borger-Odoorn…
Menu