Zorgen over veiligheid

Maak je je zorgen om de veiligheid van jezelf of iemand uit je omgeving, bel dan Veilig Thuis (0800-2000). Veilig Thuis gaat dan met jouw (anonieme) melding aan de slag.

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ondersteunt organisaties en zelfstandige beroepskrachten bij een tijdige en effectieve aanpak van geweld in huiselijke kring. Hiervoor moeten deze organisaties een meldcode op te stellen. Ook de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn heeft zo’n meldcode.

Deze meldcode bestaat uit een stappenplan voor professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De stappen leiden hen door het proces waarin zij tot het besluit komen om al dan niet een melding te doen bij Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Doel van de wet is om professionals te ondersteunen in een tijdige en effectieve aanpak van geweld in huiselijke kring.

Ik heb een vraag over: