Nu in de bijstand, straks preventiemedewerker Borger-Odoorn

Nu in de bijstand, straks preventiemedewerker Borger-Odoorn

Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn gaat minimaal drie mensen die nu in de bijstand zitten opleiden als preventiemedewerker.

 Dit gaan zij zelf doen om mensen vanuit een bijstandsuitkering kans op vast werk te geven. Het drietal gaat onder begeleiding van de sociaal werkers aan de slag om inwoners van Borger-Odoorn te ondersteunen bij eenvoudige vragen op gebied van opvoeding, werk, geld en wonen. De antwoorden daarin kunnen vaak met hulp van vrienden, familie of buurtgenoten worden gevonden, maar dat lukt volgens de stichting niet altijd, omdat deze netwerken en de passende voorzieningen in de praktijk regelmatig niet beschikbaar of geschikt zijn. Vaak is het dan noodzakelijk om professionele ondersteuning in te zetten en duurt het daarom langer voordat er oplossingen zijn, terwijl de maatschappelijke kosten oplopen.

Versterken van sociale netwerk

De preventiemedewerkers gaan met inwoners meedenken over vragen en door te kijken hoe hun sociale netwerk in buurt en dorp versterkt kan worden. Denk aan opzetten en begeleiden van activiteiten, hulp bij administratie en hulp bij inburgering, zodat hun zelfredzaamheid wordt vergroot.

,,Preventiemedewerkers krijgen zo de kans om weer deel te nemen aan de arbeidsmarkt en zij helpen inwoners van Borger-Odoorn”, zegt woordvoerder Bertine Nijholt. ,,Door mee te doen aan dit traject worden hun kansen om door te stromen naar een volgende baan groter. Verder ontstaat er dan voor een volgende kandidaat de mogelijkheid om deel te nemen aan dit traject van opleidingen werken.”

Begeleiding op maat

Gedurende het re-integratie proces worden de preventiewerkers op maat geschoold en begeleid. Nijholt: ,,Ook zal er een onderzoek plaatsvinden naar de kosten en baten. Er wordt gekeken hoe de inwoners de kwaliteit van deze manier van werken ervaren. Daarnaast wordt gekeken hoe de preventiemedewerkers dit werk ervaren, of zij op deze manier uit de bijstand kunnen en of zij hierdoor meer kwaliteit van leven ervaren.”

Ook wil de stichting aansluiting zoeken met andere lopende projecten, zoals de Regiodeal, het vier jaar durende stimuleringsprogramma voor de gemeenten Aa en Hunze, Coevorden, Borger-Odoorn, Emmen, Hoogeveen en Hardenberg waar Rijk en provincie 40 miljoen euro in pompen.

Meer nieuws

Betalingsachterstand? Het Samen Doen Team helpt

Sinds 1 januari zijn gemeenten verplicht om inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen als zij een betalingsachterstand hebben bij hun woningcorporatie, energiemaatschappij, zorgverzekeraar of waterbedrijf. In Borger-Odoorn…
Menu