Mantelzorg

Krijg je langdurig veel hulp van een familielid of iemand anders uit je omgeving? Dan ontvang je mantelzorg. Het gaat bij mantelzorg met name om hulp bij de dagelijkse persoonlijke verzorging en ondersteuning.

Hulp uit eigen omgeving

Heb je zorg nodig en heb je thuiswonende kinderen of een gezonde partner, dan mag je van hen wel iets verwachten. Zeker als ze meerderjarig zijn. Ook als ze een drukke baan hebben, naar school gaan of studeren. In veel gevallen willen buren ook best een steentje bijdragen. Door bijvoorbeeld een keer boodschappen mee te nemen. Of door je gras eens te maaien.

Toch andere hulp nodig?

Kom je bij ons voor ondersteuning, dan kijken we samen of je sociale netwerk ingezet kan worden voor hulp. Kunnen huisgenoten helpen, dan regelt het Sociaal Team voor die taken geen ondersteuning. Heeft je huisgenoot zelf ook beperkingen? Dan zoeken we naar andere mogelijkheden.

Logeeropvang

Mantelzorg kan soms heel belastend zij voor iemand die dagelijks een familielid helpt. Het is fijn wanneer deze intensieve zorg een keer uit handen kan worden gegeven. Bijvoorbeeld door even een paar dagen ergens te logeren. Even de zinnen verzetten en op adem komen. Vraag ons gerust of jij ook in aanmerking komt voor logeeropvang.

Support voor mantelzorgers

Het is een van onze taken om juist ook mantelzorgers ondersteuning te geven. Mantelzorgers in de gemeente Borger-Odoorn komen in aanmerking voor een jaarlijkse blijk van waardering rond de Dag van de Mantelzorg. Voor ondersteuning, advies, respijtzorg (vervangende zorg) en deelname aan themabijeenkomsten kun je terecht bij Mantelzorgondersteuning van Welzijngroep Andes of het Contactpunt Mantelzorg (CPM).

Ik heb een vraag over: