Preventiemedewerkers Borger-Odoorn

Preventiemedewerkers Borger-Odoorn

In oktober 2020 zijn binnen de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn 2 preventiemedewerkers gestart, Chantal Schokker en Bé Wieringh. De preventiemedewerkers zijn gekoppeld aan een sociaal werker/regisseur en worden ingezet om eenvoudige vragen op te lossen, wanneer het netwerk van inwoners ontbreekt of niet geschikt is en er geen vrijwilligers beschikbaar zijn. De focus hierbij ligt op het versterken van de eigen regie, het vergroten van zelfredzaamheid en het versterken van het sociale netwerk en buurt- of dorpskracht en preventie. De preventiemedewerkers dragen actief bij aan het netwerk van de inwoners en kunnen hen ook helpen dit te vergroten.

De inzet van de preventiemedewerkers is een onderdeel van een pilot binnen de gemeente Borger-Odoorn, met als doel een afname van maatschappelijke kosten door meer voorzieningen / oplossingen mogelijk te maken en te voorkomen dat de vraag van inwoners een groot probleem wordt, waardoor inwoners zelfstandiger en zonder het gebruik van duurdere professionele diensten ondersteund worden bij hun vragen. Het gaat hierbij om duurzame oplossingen die gecontinueerd worden en dus ook beschikbaar blijven als inwoners ze nodig hebben. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om mensen vanuit de participatiewet te laten uitstromen naar een betaalde baan, waarbij ze als preventiemedewerker werkervaring kunnen opdoen.

Meer nieuws

Sport- en gezondheidsakkoord Borger-Odoorn

In de dorpen van de gemeente Borger-Odoorn gebeurt veel op het gebied van bewegen, sport, buiten spelen en een gezonde leefstijl. Dat is goed en willen we graag zo houden.…

Betalingsachterstand? Het Samen Doen Team helpt

Sinds 1 januari zijn gemeenten verplicht om inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen als zij een betalingsachterstand hebben bij hun woningcorporatie, energiemaatschappij, zorgverzekeraar of waterbedrijf. In Borger-Odoorn…
Menu