Vroegtijdig signaleren van mensen met financiële problemen

Vroegtijdig signaleren van mensen met financiële problemen

Borger-Odoorn zet in op vroegtijdig signaleren van mensen met financiële problemen: ‘Wie beginnende schulden heeft, vraagt niet makkelijk om hulp’

De gemeente Borger-Odoorn, de stichting Sociale Teams Borger-Odoorn en de woningcorporaties Lefier en Woonservice slaan de handen ineen om problematisch woongedrag te voorkomen. Met deze samenwerking lopen de partijen vooruit op de wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening die op 1 januari 2021 ingaat. Vanaf die datum mogen gemeenten vroegtijdig informatie ontvangen van een aantal partijen zoals woningcorporaties. Zo kunnen zij hulp bieden voordat mensen zelf aan de bel trekken.

Op regionaal niveau werken de vier partijen al enige tijd op dit gebied samen.

‘Sociale uitsluiting voorkomen’

Wethouder Nynke Houwing: ,,Mensen met beginnende schulden komen hier niet snel voor uit en vragen niet makkelijk om hulp. Kleine schulden of betalingsachterstanden kunnen dan snel groter worden, waardoor mensen diep in de problemen komen.”

Volgens Houwing heeft dat niet alleen financieel, maar ook psychisch en sociaal veel impact op mensen. ,,Daarom willen wij problematisch woongedrag vroegtijdig signaleren en zo de negatieve gevolgen van huurachterstand en huisuitzettingen voorkomen. Ook willen wij met deze samenwerking mensen structureel uit de schulden helpen om financiële en sociale uitsluiting te voorkomen.”

Meer nieuws

Betalingsachterstand? Het Samen Doen Team helpt

Sinds 1 januari zijn gemeenten verplicht om inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen als zij een betalingsachterstand hebben bij hun woningcorporatie, energiemaatschappij, zorgverzekeraar of waterbedrijf. In Borger-Odoorn…
Menu