Regisseur Werk & Participatie

Regisseur Werk & Participatie

Op 1 januari 2015 is de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn door de gemeente Borger-Odoorn opgericht. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg- en ondersteuningstaken in Borger-Odoorn in het kader van de WMO en Jeugdwet. Dit doet de stichting vanuit 3 teams op 3 locaties (Borger, Nieuw-Buinen en Valthermond). Vanaf 1 januari 2018 is de stichting ook verantwoordelijk voor het uitvoeren en doorontwikkeling van de ondersteuningstaken op het gebied van (arbeids)re-integratie vanuit de participatiewet. De stichting wil toonaangevend zijn in haar methodiek en werkwijze binnen het sociale domein met als uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur. Het Regenboogmodel en de visie op het sociaal domein van de gemeente Borger-Odoorn liggen hieraan ten grondslag. Binnen de stichting zijn momenteel ongeveer 45 medewerkers werkzaam.

Per 1 oktober zoeken wij voor het team werk & participatie (locatie Borger) een

Regisseur werk & participatie
voor 32 uur

Als regisseur werk & participatie in het team werk & participatie ben je verantwoordelijk voor een caseload, waarbij je je richt op het duurzaam laten doorstromen van uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) op de participatieladder. Je voert intakegesprekken met de cliënt en stelt samen een plan van aanpak op. In dit plan breng je de situatie in beeld en leg je vast wat nodig is om de cliënt op een duurzame manier de weg te laten vinden naar werk, onderwijs en/of participatie. Hierover maak je concrete afspraken met de cliënt en je begeleidt, motiveert en stimuleert de cliënt vanuit een coachende rol om zo de doelen uit het plan van aanpak te realiseren. Uitgangspunt is de zelfredzaamheid en de mogelijkheden van de cliënt. Je signaleert kansen, belemmeringen en/of afwijkingen tijdens de uitvoering van het plan van aanpak en schakelt waar nodig met onze schilpartijen, zoals de inkomensconsulent en de aanbieders op het gebied van re-integratie en participatie. Indien mogelijk bemiddel je naar een passende baan. Dit doe je in nauwe samenwerking met de accountmanager participatie.

De kandidaat dient te beschikken over een afgeronde relevante beroepsopleiding op HBO- niveau en ruime ervaring in een vergelijkbare functie. De vacature is in eerste instantie voor de duur van een jaar. De CAO sociaal werk is van toepassing. De functie is in afwachting van een nieuw functiehuis ingedeeld in schaal 8 met een maximum van € 3.864,-  bij een volledig dienstverband.

Meer informatie over de organisatie vind je op de website http://www.socialeteamsborgerodoorn.nl/ . Verdere informatie kun je inwinnen bij de kwaliteitsmedewerker, mevr. Anne-Marie Keizer (a.keizer@socialeteamsborgerodoorn.nl /06-11 91 45 73). Je sollicitatie kun je voor 17 augustus 2020 richten aan Daniëlle Bastings, managementassistent (d.bastings@socialeteamsborgerodoorn.nl).

 

Meer nieuws

Vroegtijdig signaleren van mensen met financiële problemen

Borger-Odoorn zet in op vroegtijdig signaleren van mensen met financiële problemen: ‘Wie beginnende schulden heeft, vraagt niet makkelijk om hulp’ De gemeente Borger-Odoorn, de stichting Sociale Teams Borger-Odoorn en de…

Wmo-vervoer Publiek Vervoer per 1 juli 2020

Met deze informatie geven wij een update van het Wmo vervoer zoals deze vanaf 1 juli van toepassing zijn voor alle pashouders. Het nieuwe protocol Zorgvervoer is conform het landelijk kader van het RIVM. Het bijgevoegde protocol zorgvervoer en de…
Menu