Samenwerkingspartners

We werken samen met vrijwilligers(organisaties), huisartsen, ouderenzorg, wijkverpleging, GGD, scholen, re-integratie partners, Andes, kerken, leerplichtambtenaren, specialistische hulp, woningbouwverenigingen, wijkagenten en allerlei andere organisaties. Zo vinden we snel de juiste hulp. Ook kunnen we zo meerdere vragen tegelijk oppakken.

Alle betrokken hulpverleners werken nauw samen. Het sociaal team houdt in de gaten of de ondersteuning goed geregeld is. Daarnaast bewaren we het overzicht. Inwoners zijn altijd op de hoogte van wat er besproken wordt. Hiervoor wordt, indien nodig, een toestemmingsverklaring ‘Uitwisseling Dossiergegevens’ getekend.

Meet&Greet

Voor nieuwe aanbieders van zorg, hulpverlening en welzijn organiseren de sociale teams twee keer per jaar een Meet&Greet. Aanbieders kunnen zich bij deze bijeenkomst presenteren en kennis maken met andere aanbieders en de medewerkers van de sociale teams. Aanmelden voor de Meet&Greet kan via d.bastings@socialeteamsborgerodoorn.nl.

Ik heb een vraag over:

Menu