Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De stichting heeft een Raad van Bestuur. Deze bestaat uit één bestuurder, Rensina van der Velde. De bestuurder vertegenwoordigt de stichting en dit doet zij op basis van het bestuursbeleid. De belangrijkste punten van het bestuursbeleid zijn vastgelegd in een strategisch plan op basis van de hierover in de statuten vastgelegde afspraken. Deze zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht (RvT) die daarnaast ook toezicht houdt op de naleving van deze afspraken.

De bestuurder legt jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De RvT houdt toezicht op de uitvoering van het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Daarnaast houdt de RvT toezicht op de financiën en kwaliteit van taken die de stichting uitvoert. De RvT heeft drie leden.

Statuten

Ik heb een vraag over:

Menu