Werkwijze

De sociale teams werken volgens het Regenboogmodel van de gemeente Borger-Odoorn. Dit model laat zien welke vormen van hulp- en dienstverlening er zijn. Er is onderscheid tussen zwaarte van de hulp, de invloed die dit heeft (op gezin of de hulpvrager) en de kosten.

De stichting stuurt de drie sociale teams aan, coördineert de werkzaamheden en ziet toe op de goede uitvoering daarvan.

Wanneer je (of iemand in je omgeving) hulp kunt gebruiken, maken we een afspraak. Vaak bij jou thuis. We luisteren goed naar de vraag en gaan aan de slag met een oplossing. We werken zoveel mogelijk voor elk gezin met 1 plan en 1 regisseur: je aanspreekpunt. Zo bieden we betere zorg. Via één ingang, in eigen buurt en helemaal op maat.

We ontwikkelen de Regenboog steeds verder door. Op deze manier willen we hulp eenvoudig bereikbaar houden. Voor iedereen. Dat doen we door slimme oplossingen te vinden. Vaak zitten die bij vrienden, familie, buren en mantelzorgers of bij mensen zelf in de buurten en wijken. Zo kunnen we professionele ondersteuning uitstellen, verminderen of zelfs voorkomen.

Indicatie en eigen bijdrage

Soms is een nieuwe indicatie of herindicatie nodig. Het sociaal team bij jou in de buurt kan deze beoordelen. Heb je ondersteuning vanuit de Wmo? Dan betaal je een eigen bijdrage in de vorm van het abonnement tarief aan het CAK.

Ik heb een vraag over:

Menu